III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA - KOBIETY W PRASIE KOBIECEJ

III konferencja naukowa o zasięgu międzynarodowym z cyklu „Polityka i politycy w prasie XX i XXI w.” pt. „Polityka w prasie kobiecej” odbyła się w Uniwersyteckim Centrum Kultury Uniwersytetu w Białymstoku w dniach 25 – 27 maja 2018 r. W konferencji brali udział Prelegenci z Polski, Litwy, Czech i Białorusi. Organizatorem konferencji był Instytut Studiów Kobiecych oraz Zakład Ruchów Społecznych i Politycznych UwB. Konferencja była finansowana ze środków MNiSzW (grant DUN), przy wsparciu Miasta Białystok, Wydziału Historyczno-Socjologicznego UwB, Instytutu Studiów Kobiecych.

Podczas konferencji analizie poddano różne periodyki kobiece

Kobiety w prasie kobiecej

Streszczenia wygłoszonych referatów zamieszczono w książce abstraktów

Kobiety w prasie kobiecej

Logotypy MNiSzW, Miasta Białystok, Instytutu Historii Instytutu Studiów Kobiecych