PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE

2017 r.

Wizyta studyjna na Uniwersytecie Islandzkim w Reykjaviku

Podczas wizyty na Uniwersytecie Islandzkim omawiano z partnerami projekt współpracy w obszarze kultury. W celu przedstawienia badań prowadzonych w Polsce na temat wkładu kobiet polskich w rozwój oblicza społecznego i kulturowego Polski w XX w., prof. Małgorzata Dajnowicz przedstawiła wykład dotyczący udziału kobiet w życiu publicznym, w tym w polskiej kulturze XX w. Po wykładzie odbyła się dyskusja na temat treści wystąpienia oraz aktywności kulturalnej kobiet w Polsce i Islandii.

2016 - 2017 r.

Erasmus+ Akcja kluczowa: Mobilność edukacyjna - Mobilność osób uczących się i pracowników. Projekt edukacyjny pt. "Ponad stereotypami - kobiety na rynku pracy"

Z partnerami zagranicznymi - Ekononomską Skolą Braca Radic z Chorwacji oraz Istituto Tecnico Economico Statale Roberto Valturio z Włoch Instytut realizuje międzynarodowy projekt finansowany z programu Erasmus+ dotyczący upowszechniania wiedzy naukowej i edukacji dotyczącej miejsca kobiet na rynku pracy w odniesieniu do sytuacji kobiet w Polsce (na przykładzie Podlasia), Włoch i Chorwacji. W projekcie biorą udział nauczyciele akademiccy, szkół średnich i gimnazjalnych, studenci i uczniowie.