SEMINARIA I SYMPOZJA

2014 r.

III spotkanie naukowe z cyklu "Kobiety w życiu publicznym" pt. "Kobiety i ich wizerunek w sferze publicznej. Polska na tle krajów zachodnich",
4 lipca, Białystok

Sympozjum naukowe pt. ”Kobiety i ich wizerunek w sferze publicznej. Polska na tle krajów zachodnich’’ zorganizowane zostało przez Instytut Studiów Kobiecych oraz Zakład Współczesnych Doktryn Politycznych UwB. Podczas debaty została dyskusja na temat wizerunków kobiet ze sfery publicznej występujących w mediach, ze szczególnym uwzględnieniem prasy. Opracowania naukowe będące efektem sympozjum opublikowano w "Studiach Podlaskich" 2014, t. 22.

2013 r.

II seminarium z cyklu "Kobiety w życiu publicznym" pt. "Kobiety w mediach. Dziennikarki, publicystki, twórczynie przekazów medialnych",
13 marca, Białystok

Spotkanie naukowe zostało zorganizowane przez Instytut Studiów Kobiecych oraz Zakład Współczesnych Doktryn Politycznych UwB. W trakcie debaty i podczas dyskusji, po wygłoszeniu referatów, prelegentki, przedstawicielki środowiska naukowego i dziennikarki zaprezentowały słuchaczom wybrane zagadnienia dotyczące obecności i roli kobiet w mediach.